Wonen

Voel jij de innerlijke roep om volle verantwoording te nemen voor het leven waarvan je droomt?


Wil je bewust gaan voor een natuurlijke levensstijl, off-grid en een low-tech omgeving, waar we onze kwaliteiten met elkaar delen en ons volledige potentieel leven? 
In Vale da Alegria vieren we op een bewuste wijze dit leven en bouwen we samen aan een nieuwe realiteit waarvan we in ons hart weten dat deze mogelijk is en waar ieder mens en kind zich gezien en vrij voelt.  
Op dit moment zijn we met z'n tweeën, Punam en Wim, en hebben met dit stuk land de basis gelegd om onze idealen met anderen te delen. 
Er is plek in dit dorp, van 26 hectare groot, voor ongeveer 20 vaste bewoners en kinderen. Daarnaast verwelkomen we graag vrijwilligers voor korte of langere tijd.
Om hier te kunnen wonen draai je eerst minimaal drie maanden mee als vrijwilliger, op die manier kan de gemeenschap voelen en ontdekken of het met elkaar klikt.
Zo ja, dan is er de mogelijkheid om in dit dorp te komen wonen en mag je hier jouw eigen huis neerzetten. Een huisje waardig aan de visie van Vale da Alegria, dus gebouwd met natuurlijke materialen en oog voor schoonheid. Bijvoorbeeld een yurt, kota, pipowagen of een tiny house. 
Image

Wim en Punam hebben met de aankoop de basis gelegd en er zijn nog vele mooie bouwplannen. De benodigde investeringen financieren we uit de inleg van nieuwe bewoners. Elke nieuwe vaste bewoner doet een financiële inleg van 5.000 euro per persoon als werkkapitaal. Dit bedrag krijg je terug zodra je besluit de gemeenschap te verlaten. 

Daarnaast is er de jaarlijkse woonvergoeding (huur) voor wonen, water, elektra en internet.
Deze is begroot op 3000 euro voor één persoon per jaar.
Een koppel of gezin betaalt per 5000 per jaar.

Het streven is dat de gemeenschap over 5 jaar geheel zelfvoorzienend functioneert. En wel zodanig dat Vale da Alegria als community met moestuin, voedselbos en inkomsten uit activiteiten zelf alle kosten dekt. 
De jaarlijkse woonvergoeding kan dan worden verlaagd of zelfs in zijn geheel komen te vervallen. 

Aan nieuwe bewoners vragen we nog wel de eerste vijf jaar de oorspronkelijke woonvergoeding om het gelijkwaardig te houden naar de bewoners die al eerder zijn ingestapt.

Vertrek je van deze plek, dan mag je uiteraard je huisje weer meenemen of eventueel doorverkopen aan de gemeenschap of een andere bewoner.
Image

Co-creëren

Daarnaast is er nog een ander aspect waar we veel waarde aan hechten en dat is, dat je een commitment geeft aan het het actief meewerken, opbouwen, draaien en verzorgen van Vale da Alegria. En daarmee het verlangen voelt om samen te bouwen aan een vreugdevolle gemeenschap. Als je enkel een woonplek zoekt dan is dit niet jouw plek. 

Uitganspunt is dat we de basiswerkzaamheden, als liefde voor het dorp, gezamenlijk dragen en de inschatting is dat een ieder zich hiervoor 10 uur per week inzet. 

Wat dat voor jou is, kan je zelf kiezen, bijvoorbeeld één van je talenten inbrengen, zoals het onderhouden van een website of broodbakken voor de gemeenschap. Het kunnen ook meerdere dingen zijn en het kan afwisselen. 

We houden geen uren bij, je draagt bij en voelt zelf wat kloppend is. We gaan ervan uit dat iedereen doet wat hij of zij fijn vindt, vanuit verbondenheid wil bijdragen en verantwoording wil nemen voor zichzelf en het geheel. Het gaat immers over je eigen woonplek en die van de gemeenschap. En dan is het ook nog een superleuk en gezellig om met andere mensen te werken aan een mooiere wereld.

Laten we een inspiratiebron zijn voor de kinderen en de kinderen een heerlijke inspiratiebron voor ons. 

School of Flowering

Kinderen zijn ons grote voorbeeld van groei. Hun natuurlijke drang om het leven te leren is groot en voor ieder kind uniek en eigen. Hoe fijn is het om ze hierbij te helpen?

Ons ideaal, droom, is een school op het terrein, midden in de natuur, waar de kinderen van Vale da Alegria en uit de omgeving welkom zijn. En dat ze vanuit deze veiligheid het leven mogen leren ontdekken. 

Ieder opgegroeid kind (volwassenen) heeft zijn eigen talenten om te delen en zo geloven wij dat de school geleid kan worden door alle ouders en bewoners die wekelijks een les op zich nemen. Bijvoorbeeld sportlessen, bouwkunde, creatieve lessen, zingen, yoga, tuinieren. 
Ongetwijfeld komt er ook een heuse juf of meester in de gemeenschap wonen die vakken als taal en rekenen kan onderwijzen en zorgt voor de grote lijnen van de school. 

Daarnaast willen we ook graag een Portugese juf of meester vragen die wekelijks de volwassenen de prachtige Portugese taal kan leren. 
Image

Bewoners gallerij

Image

Wim

Wim, een gepassioneerde, gedreven en avontuurlijke man. Vader van drie kinderen, trotse opa en liefdevolle partner van Punam. De oprichter en hoeder van Vale da Alegria.
Hij ging in zijn leven van boekhouder, naar timmerman/aannemer en heeft de afgelopen 30 jaar de meest mooie ecologische gebouwen mogen ontwerpen en neerzetten. 
Het is zijn grote passie om van alles een mooi en duurzaam kunstwerk te creëren. 
Zijn tijd ver vooruit, want 30 jaar geleden was biologisch bouwen niet zo gewoon. Maar de visionair in Wim is sterk, een enorme drive, geloof en vertrouwen brengt hem waar hij wezen wil. 
Geïnspireerd door meesters als Willem de Ridder en Roy Martina leerde hij over het manifesteren van je dromen en sindsdien praat en handelt hij enkel in de gewenste uitkomst, enorm inspirerend. 
Het neerzetten van deze community is zijn wens om op een geheel zuivere manier samen te leven met andere fijne mensen. Waar tijd en geld niet langer de drijfveer is maar het vreugdevol spelen, leren en ontdekken. 

Wim wordt blij van het doorgeven van zijn rijke bouwervaring. Daarnaast is hij een zeer liefdevolle man met veel wijsheid en levenservaring die aandachtig kan luisteren en eerlijke, en daardoor vaak leerzame, reacties geeft. 
En nu, geniet hij nu intens van het creëren van dit stukje paradijs op aarde. 

Image

Punam

Haar naam Punam, ontvangen van Osho, betekent 'Volle Maan' en klopt zo bij haar. Volop vrouwelijk, enthousiast en bovenal wijs. Leeft als een kunstenaar van vreugdevol leven. 
Trotse moeder van een zoon, medeoprichtster en hoedster van Vale da Alegria en het trouwe maatje van Wim in het avontuurlijke leven dat ze samen leven. Vol verre reizen, avonturen en dromen. 
Haar zielenmissie is 'andermans harten raken' en dat doet ze, waar ze ook is in de wereld. Prachtig en verwarmend. 
Een kunstenaar op het gebied van vilt en mozaïek. Haar creatieve brein helpt haar bij het maken van de meest vrolijke en inspirerende kunstwerken. Aan de andere kant schuwt ze het niet om mee te gaan timmeren of lemen. 
Een heldere verbinding met de Bron maakt dat ze krachtige channelingen geeft en het als een geschenk ziet om een doorgeefluik te mogen zijn van boodschappen die zo graag gezien en verteld willen worden. 
Na haar hele leven geturnd te hebben, en 18 jaar gewerkt als gymjuf, sport ze nog altijd graag en legt zich nu toe op Aerial Silk (het maken van kunsten in circus doeken). 

Na haar vele prachtige reizen, is ze intens dankbaar om te mogen landen op deze mooie plek en haar droom te realiseren van samen een liefdevolle wereld te creëren.